صنعت

صنعت معدن

صنایع کمی به اندازه صنعت معدن در تجهیزات سخت وجود دارد.Velon با تولید کنندگان تجهیزات معدن در سرتاسر جهان کار کرده است تا مجموعه‌های شلنگ و شلنگ ما را که برای مقاومت در برابر برخی از سخت‌ترین شرایط سیاره ساخته شده‌اند، ارائه دهد. و قطعات مطابق با استانداردهای صنعت هستند و از آنها فراتر می روند.

محصولات ما: